ขาย สไลด์นับเม็ดเลือด Hemocytometer

สไลด์นับเม็ดเลือด (Hemocytometer หรือ Blood Counting Chamber)

ใช้สำหรับนับเม็ดเลือดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สไลด์จะเป็นตารางขนาดเล็ก เมื่อเราทำการระบุพื้นที่ของตาราง จากนั้นนับจำนวนเซลล์ของสารหรือวัตถุที่เราหยดลงไปบนสไลด์ เช่น เม็ดเลือด จากขั้นทำการคำนวณความหนาแน่น โดยสูตร จำนวน/พื้นที่

สไลด์นับเม็ดเลือด (Blood Counting Chamber) ราคา 1,100 บาท รวมส่ง

สไลด์นับเม็ดเลือด (Blood Counting Chamber) รวมปิเปต ราคา 1,300 บาท รวมส่ง

 


 

สไลด์นับเม็ดเลือด (เยอรมัน) ราคา 3,500 บาท รวมส่ง

COUNTING CHAMBERS WITH BRIGHT-LINES
Neubauer-improved, bright-line, with cover glass 2 pcs.
for in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD
directive 98/79/EC
MARIENFELD # MAR06 400 30

Comments are closed.