จำหน่ายกล้องจุลทรรศน์ Olympus CX33 และ CX43

ตัวแทนจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์สำหรับโรงพยาบาล และห้องปฏิบัติการ รุ่น CX33 และ CX43

ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี ประกันแท้ศูนย์ในไทย

กล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระบอกตา รุ่น CX33 ยี่ห้อ Olympus

คุณลักษณะเฉพาะ
1.1 หัวกล้อง

1.1.1 เป็นชนิด 3 กระบอกตา พร้อมเคลือบสารป้องกันเชื้อรา
1.1.2 สามารถปรับทิศทางเดินของแสงได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ
1.1.2.1 แสงออกสู่กระบอกตาคู่ 100% และออกสู่กระบอกตาตรง 0%
1.1.2.2 แสงออกสู่กระบอกตาคู่ 0% และออกสู่กระบอกตาตรง 100%
1.1.3 มีกระบอกตาคู่เอียงไม่น้อยกว่า 30 องศา
1.1.4 สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ 48 ถึง 75 มิลลิเมตร
1.1.5 สามารถปรับ Eyepoint ได้ตั้งแต่ 375.0 ถึง 427.9 มิลลิเมตร

1.2 เลนส์ตา

1.2.1 เป็นชนิดเห็นภาพกว้าง มีขนาดกำลังขยาย 10 เท่า จำนวน 1 คู่
1.2.2 มีค่า Field number ขนาดไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร
1.2.3 มีขอบยางเพื่อกันการกระแทกกับเลนส์ตา
1.2.4 มีระบบป้องกันเชื้อรา

1.3 แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ

1.3.1 สามารถบรรจุเลนส์ได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
1.3.2 แป้นบรรจุเลนส์เป็นแบบขอบยางสำหรับเปลี่ยนกำลังขยายของเลนส์วัตถุ

1.4 เลนส์วัตถุ

1.4.1 เป็นแบบ Infinity optical system ชนิด Plan achromat พร้อมระบบป้องกันเชื้อรา
1.4.1.1 ขนาดกำลังขยาย 4 เท่า มีค่า N.A. 0.10 มีระยะการทำงานไม่น้อยกว่า 27.8 มิลลิเมตร
1.4.1.2 ขนาดกำลังขยาย 10 เท่า มีค่า N.A. 0.25 มีระยะการทำงานไม่น้อยกว่า 8.0 มิลลิเมตร
1.4.1.3 ขนาดกำลังขยาย 40 เท่า มีค่า N.A. 0.65 มีระยะการทำงานไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร
1.4.1.4 ขนาดกำลังขยาย 100 เท่า มีค่า N.A. 1.25 มีระยะการทำงานไม่น้อยกว่า 0.13 มิลลิเมตร (oil)

1.5 แท่นวางตัวอย่าง

1.5.1 เป็นขนิด Mechanical stage มีขนาดไม่น้อยกว่า 211 x 154 มิลลิเมตร
1.5.2 แบบไม่มีแกนยื่นออกมานอกฐาน (rackless)
1.5.3 สามารถเลื่อนสไลด์ในแนวแกน X และแกน Y ได้ไม่น้อยกว่า 76 x 52 มิลลิเมตร
1.6 เลนส์รวมแสง

1.6.1 เป็นชนิด Abbe มีค่า N.A. 1.25
1.6.2 มีตัวเลขระบุค่าแสงที่เหมาะสมกับเลนส์กำลังขยายต่างๆ

1.7 ระบบปรับภาพชัด

1.7.1 มีปุ่มปรับภาพละเอียดและปรับภาพหยาบชนิดแกนร่วม อยู่ทั้งสองข้างของกล้องจุลทรรศน์
1.7.2 มีระบบ Focusing stopper เพื่อป้องกันเลนส์วัตถุกระทบกับตัวอย่าง
1.7.3 สามารถปรับความฝืดเบาของปุ่มปรับภาพหยาบได้

1.8 ระบบแสงสว่าง

1.8.1 ใช้หลอดไฟแบบ LED ขนาด 2.4 วัตต์ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 60,000 ชั่วโมง
1.8.2 มีปุ่มเปิด-ปิด และปุ่มเร่งไฟแยกออกจากกัน
1.8.3 สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ 100 – 240V 50/60 Hz

1.9 อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบด้วย

1.9.1 ถุงคลุมกล้อง จำนวน 1 ชุด
1.9.2 Immersion oil จำนวน 1 ขวด
1.9.3 สายไฟ (Power cord) สามารถใช้ได้กับไฟ 110-240 โวลต์

รายละเอียดอื่น ๆ
2.1 มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
2.2 เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศในทวีปยุโรปหรืออเมริกาหรือญี่ปุ่น
2.3 ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO14001 และ ISO13485
2.4 บริษัทผู้เสนอราคาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015
2.5 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.6 มีช่างที่มีประสบการณ์ในการบริการหลังการขายไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต

Comments are closed.