FAQ

มียอดขั้นต่ำในการจัดส่ง ?
  • ยอดขั้นต่ำจัดส่ง 2,000 บาท หากต้องการสั่งซื้อสินค้าที่มูลค่ารวมน้อยกว่า 2,000 บาท ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางช่องทาง E-Mail : sale@scitrader.co.th เพื่อพิจารณาการจัดส่งสินค้า และคำนวณค่าจัดส่ง
วิธีการจัดส่งสินค้า ? 
  • บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าได้หลายวิธี ได้แก่ ขนส่งโลจิสติกส์, ไปรษณีย์ หรือฝากรถประจำทาง ความความเหมาะสมและสะดวกของลูกค้า 
จ่ายเงินสดหรือเครดิต ? 
  • ลูกค้าสามารถสั่งซื้อโดยเครดิต 30 วัน เฉพาะหน่วยงานราชการ จัดส่งสินค้าเมื่อได้รับใบสั่งซื้อ 
  •  ชำระเงินสด สำหรับลูกค้าเอกชน โดยชำระด้วยวิธีโอนเงิน หรือจ่ายเช็คในนามบริษัท 
ต้องการใบเสนอราคา ? 
  • สามารถแจ้งรายการที่ต้องการใบเสนอราคา โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ ทางเมล์ sale@scitrader.co.th ทางเราจะทำใบเสนอราคากลับภายใน 24 ชม.
Pin It