จำหน่าย แมลงสต๊าฟ

Insect

จำหน่ายตัวอย่าง แมลงสต๊าฟ บรรจุกล่อง สำหรับแสดงตัวอย่าง และศึกษาเรียนรุ้ ชนิดและสายพันธ์ของแมลง , แมง และผีสือ ชนิดต่างๆ

รหัสสินค้า รายการ ราคา
 BI-543 กล่องตัวอย่างแมลงสต๊าฟ S 750
 BI-544 กล่องตัวอย่างแมลงสต๊าฟ M 900
 BI-545 กล่องตัวอย่างแมลงสต๊าฟ L 1,600
 BI-547 กล่องตัวอย่างผีเสื้อ S 450
 BI-548 กล่องตัวอย่างผีเสื้อ M 600

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.