ขายส่ง Active Board พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์แบบ Short throw

จำหน่าย Active board พร้อมโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw สำหรับเข้างานตามสเปค สพฐ. ราคาส่งรวม Sofware, ติดตั้ง และสอนการใช้งานทั่วประเทศ

ติดต่อธีรพงษ์ 083-0494100 ธีรพงษ์ ราคาส่ง 50,000-75,000 บาท


Active board พร้อมโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กระดาน Active board พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw ที่เสนอจะต้องได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และมาตรฐานความปลอดภัยดังนี้

 1. เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 2. ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน มอก.1956-2548 หรือ มอก.1956-2553 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ (CISPR 22) หรือ PCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE
 3. ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.1561-2548 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสานสนเทศเฉพาะด้านความปลอดภัย (IEC 60950) หรือ IEC 60950 หรือ UL หรือ TUV หรือ CSA ที่สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์สถาบันมาตรฐานนั้นๆ

Active board

 1. สามารถแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องฉายภาพระบบ LCD/DLP ได้
 2. พื้นผิวกระดาษผลิตจากวัสดุผิวแข็ง หรือทนทาน ลดแสงสะท้อน (Low Glare Screen) ไม่เกิดเป็นจุดรวมแสง
 3. กระดานมีขนาดพื้นที่ใช้งานไม่ต่ำกว่า 75 นิ้ว ไม่รวมขอบโดยวัดตามแนวทแยง
 4. กระดานสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนติดผนัง และวางบนขาตั้งพร้อมล้อเลื่อนโดยติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์
 5. มีความละเอียดภายในกระดานไม่น้อยกว่า 12,000X 9,000 พิกเซล
 6. ผู้ใช้งานอย่างน้อย 2 คน สามารถเขียนบนกระดานพร้อมกันได้อิสระในทุกพื้นที่ของกระดานโดยใช้สีที่แตกต่างกัน
 7. เชื่อมต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง USB Port มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร หรือแบบไร้สาย
 8. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายกระดาน Active board จากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศที่ได้รับการแต่งตั้ง
 9. มีปากกาไร้สาย ชนิดไม่ใช้แบตเตอรี่ ทำงานร่วมกับกระดานแบบปฏิสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ด้าม หรือสามารถใช้นิ้วในการเขียนได้
 10. การทำงานต้องมีความแม่นยำในการใช้งานทั่วไป
 11. มีซอฟท์แวร์ควบคุมการทำงาน
  11.1 สามารถนำเสนอรูปแบบ กราฟิก ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียงได้
  11.2 สามารถเขียน ไฮไลท์ ข้อความบนซอฟท์แวร์อื่นได้
  11.3 สามารถบันทึกไฟล์ผ่านซอฟท์แวร์ควบคุมการทำงานได้
  11.4 สามารถใช้งานร่วมกับ MS Office และสามารถบันทึกข้อมูลที่เขียน รูปแบบของไฟล์เอกสาร, ไฟล์คำนวณ, ไฟล์นำเสนองาน, PDF, HTML รวมทั้งวิดีโอไฟล์ได้
  11.5 สามารถ Input ตัวอักษรภาษาไทยได้ ผ่านแป้นพิมพ์เสมือน (Virtual Keyboard)
  11.6 สามารถบันทึกข้อมูลการสอนบนกระดานทั้งภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอไฟล์
  11.7 สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการไม่ต่ำกว่า Windows7 หรือ Linux หรือ Mac ได้
  11.8 สามารถอัพเกรดซอฟท์แวร์ในอนาคตโดยผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
  11.9 มีฟังก์ชั่นช่วยสร้างรูปทรง รองรับวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมีเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอน หรือตามความเหมาะสมกับ ผู้ใช้งาน
 12. มีซอฟท์แวร์ สำหรับใช้และผลิตสื่อการสอน
  12.1 สามารถสร้างสื่อการสอนและแบบทดสอบ
  12.2 สามารถนำเสนอสื่อการสอนในรูปแบบตัวอักษร ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ
  12.3 มีโปรแกรมที่นำภาพสื่อการเรียนการสอนมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ แสดงภาพในรูปแบบของ Clip art, Image, Template, Movie และ Flash
  12.4 มีบทเรียนสำเร็จรูปที่มีองค์ประกอบต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ และเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เลือกใช้งานไม่น้อยกว่า 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมไม่น้อยกว่า 100 เรื่อง ที่เหมาะสมกับระดับชั้นของโรงเรียนที่มีความต้องการโดยผู้ขายต้องติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (สำหรับครู)
  12.5 มีคลังข้อมูล ภาพและเสียง ไม่น้อยกว่า 500 ไฟล์ เพื่อให้ประกอบการ เรียนการสอนหรือสร้างสื่อ
 13. ผู้ขายต้องดำเนินการต่อไปนี้
  13.1 มี F-training บนเว็บไซต์ของผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย กระดาษ Active Board ในประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีโอกาสทบทวนและศึกษาเพิ่มเติม
  13.2 ผู้ขายต้องจัดอบรมให้โรงเรียนอย่างน้อยโรงเรียนละ 2 คน ระยะเวลาอบรมอย่างน้อย 14 ชั่วโมง ในเรื่องวิธีการติดตั้ง การดูแลบำรุงรักษา การใช้งานเครื่องมือ การใช้งานซอฟท์แวร์ต่าง ๆ และการสร้างบทเรียนรวมทั้งการบูรณาการเรียนการสอน 8 สาระการเรียนรู้
  13.3 ผู้ขายต้องจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน ตั้งแต่วันตรวจรับ

เครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw

 1. เป็นเครื่องฉายภาพโดยรับสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. เป็นเครื่องฉายภาพแบบ LCD หรือ DLP หรือดีกว่า
 3. สามารถแสดงผลที่ความละเอียดระดับ XGA หรือ WXGA หรือดีกว่าได้
 4. ความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า 2500ANSI Lumens
 5. มี Contrast Ratio ไม่น้อยว่า 500 : 1 ในแบบ LCD หรือไม่น้อยกว่า 2000 : 1 ในแบบ DLP
 6. มีระบบปรับภาพให้คมชัด (Focus)
 7. มีระบบปรับแก้ไขปัญหาการแสดงผลภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone Correction) ในแนวตั้งไม่น้อยกว่า +/- 15 องศา
 8. มีอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องฉายภาพจากระยะไกล (Remote Control)
 9. มีระบบค้นหาและเลือกสัญญาณภาพ
 10. มีระบบปรับภาพให้คมชัด (Focus) และมีระยะฉายภาพชัดทั่วทั้งกระดาน Active Board ที่ระยะไม่เกิน 1.2 เมตร และสามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
 11. สามารถทำงานในระบบประหยัดพลังงานได้ เพื่อยืดอายุของหลอดภาพ
 12. หลอดฉายภาพที่เสนอต้องมีการรับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
 13. มีช่องต่อสัญญาณเข้า อย่างน้อยดังนี้
  1) ช่องต่อสัญญาณ RGB D – Sub 15 pin ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  2) ช่องต่อสัญญาณ S – Video ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  3) ช่องต่อสัญญาณ Audio ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  4) ช่องต่อสัญญาณ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  5) ช่องต่อสัญญาณ Ethernet ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  14. มีช่องต่อสัญญาณออก RGB D – Sub 15 pin ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  15. มีสายสัญญาณเชื่อมต่อแบบ VGA ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 เส้น
  16. มีสาย AC ที่ผ่านมาตรฐาน UL หรือ IEC 60950 จำนวน 1 เส้น
  17. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และมีกระเป๋าใส่เครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short Throw

Comments are closed.