จำหน่าย Sovent ตัวทำละลาย

จำหน่ายสารละลาย (Solvent Solution) ใช้ในการอุตสาหกรรม , งานทำความสะอาด , ส่วนผสมของสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์

PRODUCT LIST

PRODUCT

NAME

PACKING

SIZE

PRODUCT

NAME

PACKING

SIZE

ACETONE 14 KG , 160 KG POLYBUTENE NO.950 180 KG
BUTYL ACETATE 180 KG POLYBUTENE NO.1300 180 KG
BUTYL CELLOSOLVE 180 KG POLYBUTENE NO.2400 180 KG
BUTLY CARBITOL 190 KG SILICONE OIL NO.100 200 KG
CYCLOHEXANONE 190 KG SILICONE OIL NO.350 200 KG
DI ACETONE ALCOHOL 195 KG SILICONE OIL NO.500 200 KG
DIOCTYL PHTHALATE 200 KG SILICONE OIL NO.1,000 200 KG
DOWANOL PMA 200 KG SILICONE EMULSION 35% 20 KG , 200 KG
DOWANOL PM 190 KG SILICONE EMULSION 60% 20 KG , 200 KG
ETHYL ACETATE 180 KG WHITE OIL NO.10 165 KG
MONO ETHYLENE GLTCOL 225 KG WHITE OIL NO.15 167 KG
EXXSOL DSP80/100 20 LT , 200 LT WHITE OIL NO.20 167 KG
EXXSOL D40 FLUID 20 LT , 200 LT WHITE OIL NO.32 172 KG
EXXSOL D80 FLUID 20 LT , 200 LT WHITE OIL NO.68 175 KG
HEXANE 20 LT , 200 LT AQUABRITE (น้ำยาล้างคราบน้ำมัน) 20 LT , 200 LT
EXXSOL HEPTANE 207.3 LT BASE OIL SN150 200 LT
EXXSOL ISOPAR-L 20 LT , 200 LT BASE OIL SN500 200 LT
EXXSOL ISOPAR-H 20 LT , 200 LT BASE OIL 150BS 200 LT
ISOPROPYL ALCOHOL 160 KG BASE OIL GROUP 2 70N 200 LT
METHANOL 14 KG , 160 KG BASE OIL GROUP 2 500N 200 LT
METHYLENE CHLORIDE 250 KG SODIUM HYDROXIDE 25 KG
METHYL ACETATE 180 KG TITANIUM DIOXIDE R902 25 KG
N-PROPANOL (NPA) 165 KG POTASSIUM HYDROXIDE 25 KG
S3040 20 LT , 200 LT HYDROCHLORIC ACID 35% 30 KG
TOPSOL A100 200 LT OXILIC ACID 30 KG
TOPSOL 150 200 LT ALCOHOL ETHOXYLATE 180 KG
TRICHLOROETHYLENE 280 KG NP9 210 KG
TOLUENE 200 LT ETHANOL 95% 160 KG
XYLENE 200 LT ETHANOL 99% 166 KG

 


Comments are closed.