เลือกซื้อ และวิธีการใช้งาน เครื่องวัด pH ความชื้น ดิน ปุ๋ย

การปลูกพื้น แต่ละชนิด สามารถเติมโตได้บนดินที่แตกต่างกัน พืชบางชนิดชอบดินร่วน บางชนิดชอบดินชื้น เช่นเดียวกันกับความเป็นกรด ด่าง เพื่อให้ได้ดินที่เหมาะสมแกการปลูกพืช เกษตรกรจึงควรปรับค่าดินให้เหมาะกับพืชที่ทำการเพาะปลูกนั้นๆ

การวัด pH (ความเป็นกรด-ด่าง) ของดินสามารถทำได้หลายวิธี เครื่องวัด pH ดิน เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย และให้ค่าความแม่นยำค่อนข้างสูง

ปัจจุบันทางบริษัทมีจำหน่าย 2 รุ่น DM-13 และ DM-15 ยี่ห้อ Takemura จากประเทศญี่ปุ่น

 

รหัสสินค้า รายการ ราคา
GO-707 เครื่องวัด pH ดิน DM-13 (ญี่ปุ่น)    2,800.-
GO-708 เครื่องวัด pH-ความชื้นดิน DM-15 (ญี่ปุ่น)    3,300.-

วิธีการวัด pH ดิน

1. หากดินแห้งหรือมีปุ๋ยมากเกินไป อาจทำให้ค่า pH ที่วัดได้คาดเคลื่อน แนะนำให้พรมน้ำให้ชุ่ม และทิ้งไว้ 20-30 นาทีก่อนทดสอบ
2. หากหัววัดเปื้อนหรือสกปรกให้เช็ดทำความสะอาดก่อนการใช้วัด
3. ปักหัวนัดลงในหน้าดินที่ต้องการวัดค่า pH
4. หลังจากปักหัวนัดประมาณ 1 นาที อ่านค่าที่ได้จากเข็มที่แสดงที่หน้าปัด
5. ค่าที่ได้ในบางครั้งอาจไม่เท่ากัน ขึ้นกับ สิ่งที่ติดอยู่กับผิวหน้าของตัววัดค่า และความชื้น ดังนั้นจึงควรวัดซ้ำ 2-3 ครั้ง และหาค่าเฉลี่ย
6. หลังจากตรวจวัดค่าที่ได้และปรับค่าสภาพดินแล้ว ประมาณ 1-2 อาทิตย์ให้ผสมดิน และทำการทดสอบใหม่

Comments are closed.