จำหน่ายกล้อง Polarized Microscope

จำหน่ายกล้องจุลทรรศน์ โพลาไรซ์ (Polarized Microscope) ใช้หลักการโพลาไรซ์ของแสงมาช่วยในการสังเกต วิเคราะห์ วัตถุที่ส่อง อาทิ สินแร่ , แร่ธาตุต่างๆ , ด้าน Biological และ เซลล์กล้ามเนื้อ เป็นต้น


 

กล้องจุลทรรศน์ Polarized Microscope JPL-1350 ยี่ห้อ XENON ราคา 24,000 บาท (ก่อน VAT 7%)


 

กล้องจุลทรรศน์ Polarized Microscope B-383POL ยี่ห้อ OPTIKA ITALY ราคา 115,000 บาท (ก่อน VAT 7%)

Comments are closed.