Latest Posts

จำหน่ายกล้องจุลทรรศน์สำหรับ Live Blood Cell...

กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจวิเคราะห์งาน Live Blood Cell Analysis ด้วยกล้องจุลทรรศน์ Dark Field Microscope เพื่อดูโครสร้างของเม็ดเลือดจะสิ่งปลอมปนในเม็ดเลือด กล้องจุลทรรศน์ ชนิด Dark Field จะต่างจากกล้องจุลทรรศน์ Bright Fiel...

ขายส่ง เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไม่สัมผัส แบบอินฟราเรด...

จำหน่ายเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส แบบอินฟราเรด (Infrared Thermometer) สำหรับวัดอุณหภูมิร่างกาย มี 2 รุ่น   รหัสสินค้า รายการ ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น X2-780 เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบ Infrared K3 Pro    2,400.-    1,9...

จำหน่ายเครื่องชั่ง ทศนิยม 5 ตำแหน่ง...

เครื่องชั่งสำหรับงานวิเคราะห์ขั้นสูง ละเอียด 0.01 mg (0.00001 g.) ทศนิยม 5 ตำแหน่ง จากยุโรป เครื่องชั่ง AS R2 Plus Serie เครื่องชั่งสำหรับงานวิเคราะห์มาตรฐาน ได้รับการรับรองมาตรฐาน ความแม่นยำ เที่ยงตรง และทำให้การชั่งน้ำ...

จำหน่าย ตู้ดูดไอสารเคมี Fumehood...

ตู้ดูดไอสารเคมี (Fume hood) ตู้สำหรับจัดเตรียมสารเคมีโดยมีระบบการไหลเวียนอากาศ เพื่อทำการดูดไอสารเคมีไม่ให้สัมผัสหรือสูดดมเข้ากับผู้เตรียมสาร โดยเครื่องจะมี Flow อากาศแบบดูเข้าไปและกรองก่อนที่ปลายอากาศออกสู่ภายนอก บริษัท...

จำหน่าย Data Logger

จำหน่ายเครื่องมือวัด เก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบดิจิตอล Data Logger สำหรับบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่าต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)ความนำไฟ้า สารละลาย ปริมาณออกซิเจนในน้ำ...

จำหน่าย กระดาษกรองสาร GF/C

จำหน่ายกระดาษกรองใยแก้ว GF/C ยี่ห้อ Whatman Filter Paper Grade GF/C Microfiber Glass Filter สำหรับใช้ในกระบวนการกรองสารเคมี ใส่ในกรวย Buchner มีทุกขนาด 21 มม. / 24 มม. / 25 มม. / 37 มม. / 42.5 มม. / 47 มม. / 55 มม. / 70 ...

จำหน่าย โมเดลกระดูก

โมเดลกระดูกจำลอง กระดูกส่วนต่างๆของร่างกาย ทำจาก PVC ขนาดเท่าจริง เนื้องานคุณภาพดีได้มาตรฐานยี่ห้อNEXTOMY BI-701 หุ่นจำลองกระดูกสันหลังและเชิงกราน แสดงส่วนประกอบของกระดูกสันหลัง, กระดูกเชิงกราน, หมอนรองกระดูก, เส้นเลือด ...

ตัวแทนจำหน่าย เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น...

เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น (Moisture Analyzer) สำหรับการวิเคราะห์หาความชื้น เราสามารถทำได้โดยหลักการคือชั่งน้ำหนักวัตถุที่ต้องการวิเคราะห์ ทำการอบให้แห้ง (การนำน้ำที่มีออกให้หมด) น้ำหนักที่เหลือที่ชั่งได้หลังการอบคือน้ำ...

นำเข้า และผลิตหุ่นจำลองอวัยวะสัตว์โค...

หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในโค 1. เป็นหุ่นจำลองวัวที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว มีขนาดเล็กกว่าของจริง 3 เท่า ด้านซ้ายมือของวัวจะเป็นลักษณะผิวตัวภายนอก ส่วนซีกขวาจะแสดงกล้ามเนื้อที่ถลกชั้นของหนังออกแล้ว 2. ขาหน้าขวาแสดงส่วนที่เป็...

จำหน่าย จานเพาะเชื้อ แก้ว...

จำหน่าย จานเพาะเชื้อ แก้ว (Petri Dish) ผลิตจาก Neutral Glass สามารถเข้า Autoclave ได้ที่ อุณหภูมิ 121°C ขนาด 100 มม. สูง 15 มม. 1 กล่อง บรรจุ 10 คู่ 1 ลัง บรรจุ 12 กล่อง (120 คู่) รหัสสินค้า รายการ ราคา GW-261 จานเพาะเชื...