Latest Posts

ขาย หม้อนึงอัดไอ Autoclave 18 ลิตร...

จำหน่ายหม้อนึ่งอัดไอ หรือหม้อนึ่งอัดแรงดัน (Autoclave) ใช้ระบบไฟฟ้า 220V เหมาะกับงานเลี้ยงเชื้อ / อบฆ่าเชื้อเครื่องมือ / ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ หรืองานในฟาร์ม มีมาตรวัดแรงดัน มีกลไกล็อค 6 จุด เพิ่มความปลอดภัย หม้อนึ่งฆ่...

จำหน่ายสาร n-Heptane ราคาโรงงาน...

จำหน่ายสาร n-Heptane EXXSON HEPTANE FUILD (Aliphatic Hydrocarbon) บรรจุถัง 200 ลิตร สามารถติดต่อสอบถามราคา และปริมาณที่ต้องการได้ทาง TEL : 083-0494100 ติดต่อ คุณธีรพงษ์ , 084-0366268 ติดต่อ ฝ่ายขาย Line ID : @scitrader M...

จำหน่าย เครื่อง Multichannel Pipette

Multichannel Micropipette แบบ 8 ช่อง สำหรับใช้งานร่วมกับ 96 well plate ใช้ร่วมกัย 96 Well plate ได้ สามารถกดปุ่ม ทิ้งทิปได้ด้วยมือเดียว ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ หัวสามารถปรับหมุนได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน มี Identi...

ตัวแทนจำหน่าย เครื่องชั่งงานวิเคราะห์ Sartorius...

เครื่องชั่ง ดิจิตอล Entris® Just Weighing รุ่น ENTRIS224i-1S เครื่องชั่ง สำหรับงานวิเคราะห์ ความละเอียดสูง ละเอียด 0.0001 กรัม (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ แล็บวิเคราะห์   พิกัดสูงสุด 220 กรัม ค่าควา...

ขาย สไลด์นับเม็ดเลือด Hemocytometer...

สไลด์นับเม็ดเลือด (Hemocytometer หรือ Blood Counting Chamber) ใช้สำหรับนับเม็ดเลือดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สไลด์จะเป็นตารางขนาดเล็ก เมื่อเราทำการระบุพื้นที่ของตาราง จากนั้นนับจำนวนเซลล์ของสารหรือวัตถุที่เราหยดลงไปบนสไลด์ เช...

วิธีทำ Cyanotype และสารเคมี

การอัดภาพด้วยแสง ถูกคิดค้นขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยใช้สารเคมี 2 ตัว ได้แก่ Potassium Ferricyanide และ Ferric Ammonium Citrate โดยใช้หลักการที่สารเคมีจะทำปฏิกิริยากับรังสี UV ในแสงแดด ทำให้สีจาก ส่วนที่ไม่ถูกแสงจะมีสี...

เลือกซื้อ และวิธีการใช้งาน เครื่องวัด pH ความชื้น ดิน ปุ๋ย...

การปลูกพื้น แต่ละชนิด สามารถเติมโตได้บนดินที่แตกต่างกัน พืชบางชนิดชอบดินร่วน บางชนิดชอบดินชื้น เช่นเดียวกันกับความเป็นกรด ด่าง เพื่อให้ได้ดินที่เหมาะสมแกการปลูกพืช เกษตรกรจึงควรปรับค่าดินให้เหมาะกับพืชที่ทำการเพาะปลูกนั้...

จำหน่าย อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Water Bath...

วิธีการเลือกซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ หรือ Water Bath จะมีส่วนในการทำความร้อน เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิที่ได้ตั้งไว้ เมื่อเครื่องทำความร้อนจนถึงอุณหภูมิดังกล่าว ส่วนทำความร้อนก็จะหยุดการทำงาน เรา...

จำหน่าย เอธิล แอลกอฮอล์ Ethanol...

เอทิล แอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) หรือ เอทานอล (Ethanol) เป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมัก และกลั่น จากพืชธรรมชาติ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย โดยทั่วไปเอทิล แอลกอฮอล์ ทีไ่ด้จากการกลั่นจะเป็น Food Grade โดยโรงงานจะทำการเติมสารบางตัว...

จำหน่าย ตู้ถ่ายเชื้อแบบมี Laminar Flow...

ตู้ Laminar Flow หรือที่เรียกกันว่า ตู้ถ่ายเชื้อ เมื่อเราต้องการสร้างสถานะปลอดเชื้อให้วัตถุในตู้มีความสะอาด เช่น เมื่อเราต้องการทำการถ่ายเชื้อ หรือทำชิ้นงานอิเล็คทรอนิกส์ที่ปลาศจากฝุ่น โดยตัวตู้จะมี Hepa Filter เพื่อทำกา...