Latest Posts

จำหน่าย อ่างจักรพรรดิ์

อ่างจักรพรรดิ์ (Chinese Spouting Bowl) เป็นภาชนะที่ใช้ในสมัยจีนโบราณ เช่น ใช้ใส่น้ำล้างหน้า ล้างมือเลี้ยงปลา เป็นต้น โดยอ่างทำจากโลหะผสม มีหูจับทำจากทองเหลือง 2 ข้าง รหัสสินค้า รายการ ราคา SW-010 อ่างจักรพรรดิ์ 35 ซม. 4,...

จำหน่าย โลหะจำรูป

โลหะจำรูป (Memory Metal) ซึ่งมีส่วนผสมระหว่าง นิกเกิลกับไทเทเนียม สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างกลับไปเหมือนรูปร่างเดิมได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ   รหัสสินค้า รายการ ราคา SW-006 โลหะจำรูป (รูปดาว) 200 บาท SW-007 โลห...

เลือกซื้อ กล้องจุลทรรศน์ กล้องสเตอริโอ...

กล้องจุลทรรศน์ คืออุปกรณ์สำหรับส่องวัตถุขนาดเล็กที่ตาปล่าวไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยปัจจุบัน Microscope ทั่วไปแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ กล้องจุลทรรศน์ และกล้องสเตอริโอ รหัสสินค้า รายการ แบรนด์ ราคา MS-101 กล้องจุล...

เลือกซื้อ อุปกรณ์วัดค่า กรด-เบส...

ค่า pH หรือค่าความเป็นกรด-เบส เราสามารถวัดค่ากรดด่างของน้ำ, สารละลาย หรือสารเคมี โดยค่า pH ทั่วไปจะอยู่ประมาณช่วง 0-14 โดยค่า 7 คือค่ากลาง ต่ำกว่า 7 สารชนิดนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรด และในทางตรงกันข้ามเมื่อ pH มากกว่า 7 สารนั้...

เลือกซื้อ ฐานยิงจรวดขวดน้ำ...

จำหน่าย ฐานยิงจรวดขวดน้ำ รหัสสินค้า รายการ รายละเอียด ราคา SW-902 ฐานยิงจรวด Basic V1 โครงสร้าง PVC เอียงมุม 45 องศา มีเกจ์วัดแรงดัน 3,000 บาท SW-903 ฐานยิงจรวด Pro V1 แขนอลูมิเนียม ปรับมุมยิงได้ 0-90 องศา 4,500 บาท SW-9...