จำหน่าย ตู้ถ่ายเชื้อแบบมี Laminar Flow

ตู้ Laminar Flow หรือที่เรียกกันว่า ตู้ถ่ายเชื้อ เมื่อเราต้องการสร้างสถานะปลอดเชื้อให้วัตถุในตู้มีความสะอาด เช่น เมื่อเราต้องการทำการถ่ายเชื้อ หรือทำชิ้นงานอิเล็คทรอนิกส์ที่ปลาศจากฝุ่น โดยตัวตู้จะมี Hepa Filter เพื่อทำการกรองอากาศก่อนที่จะเป่าไปที่ชิ้นงาน

ตู้ Laminar Flow ต่างจากตู้ Biosafety Cabinet ที่ตู้ Laminar Flow จะปกป้องเฉพาะวัตถุในตู้ ส่วนตู้ Biosafety Cabinet  จะปกป้อง 3 อย่าง ได้แก่ วัตถุ , คนทำ และสภาพแวดล้อม ดังนั้นตู้ Laminar Flow จึงไม่เหมาะกับวัตถุที่อันตราย ควรเลือกให้เหมาะสมกับงานที่ทำ


1. ตู้ถ่ายเชื้อแบบมี Laminar Flow

2. ขนาดของตู้ไม่น้อยกว่า 90 x 60 x 56 ซม.

3. หมวกครอบไส้กรองทำด้วยไม้อัด ความหนาอย่างน้อย 10 มม. บุด้วยฟอร์เมก้าทั้งสองด้านไส้กรอง เป็นเฮปาฟิลเตอร์ (Hepa Filter ) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 x12 x 5.87 นิ้ว

4.สมรรถนะความปลอดภัยในการกรองจุลินทรีย์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.3 ไมครอนไม่น้อยกว่า 99%

5. มีพัดลมเป่าอากาศทางด้านบน เป่าผ่านเฮปาฟิลเตอร์เพื่อกรองจุลินทรีย์

6. มีหลอดอัลตร้าไวโอเลตสำหรับฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ติดตั้งภายในตู้อย่างเรียบร้อย

7. มีกระจกใสปิดด้วยฟิล์มป้องกันอันตรายจากแสง UV และมีสวิทช์ตัดการ ทำงานของหลอด UV เมื่อฝาตู้เปิดออกก่อนที่จะทำงาน

8. มีสัญญาณเตือนความผิดพลาดและความปลอดภัยทั้งแสงและเสียงเมื่อพัดลมหยุดหมุน

9. ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์

10. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

11. ผลิตในประเทศไทย

12. มีบริการหลังการขาย เช่น ซ่อมบำรุง อะไหล่ และมีบริการตรวจเช็คสภาพ หลังการขายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

13. มีการสาธิตวิธีการใช้ให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

14. มีการอบรมวิธีการใช้ การดูแล และการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี

15. รับประกันคุณภาพ 2 ปี

Comments are closed.