จำหน่าย เอธิล แอลกอฮอล์ Ethanol

เอทิล แอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) หรือ เอทานอล (Ethanol) เป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมัก และกลั่น จากพืชธรรมชาติ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย

โดยทั่วไปเอทิล แอลกอฮอล์ ทีไ่ด้จากการกลั่นจะเป็น Food Grade โดยโรงงานจะทำการเติมสารบางตัวเข้าไปเพื่อไม่ให้ผู้ใช้นำไปบริโภค

เอทิล แอลกอฮอล์ มีหลายเกรดขึ้นกับวัตถุประสงในการไปใช้งาน อาทิเช่น

  1. ใช้ฆ่าเชื้อ จะใช้เอทิล แอลกอฮอล์ 70-75% หรือใช้เป็นวัตถุดิบในเจลล้างมือจะใช้เอทิล แอลกอฮอล์ 95%
  2. ใช้สกัดสมุนไพร จะใช้ แอลกอฮอล์ 99.5% (Food Grade) ไม่ขม สำหรับใช้ในการสกัดสมุนไพร
  3. เกรดแล็บ ทางบริษัทมี เกรดวิเคราะห์ (AR Grade) Ethanol Absolute 99.9% AR
รายการ
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 75%
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 75% 450 cc.
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 75% 1 ลิตร
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 75% 3.8 ลิตร
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 75% 5 ลิตร
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 75% 20 ลิตร
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 95%
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 95% 450 cc.
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 95% 1 ลิตร
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 95% 3.8 ลิตร
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 95% 5 ลิตร
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 95% 20 ลิตร
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 95% 200 ลิตร
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 99.5%.
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 99.5% 1 ลิตร
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 99.5% 200 ลิตร
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 99.5% (Food Grade)
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 99.5% 1 ลิตร (Food Grade)
Ethyl Alcohol เอทิล แอลกอฮอล์ 99.5% 200 ลิตร (Food Grade)
Ethanol Absolute 99.9% AR Grade
Ethanol Absolute 99.9% AR 2.5 Lt.
Ethanol Absolute 99.9% AR 4 Lt.

มีทั้งขายปลีก และส่งสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

TEL : 083-0494100 ติดต่อ คุณธีรพงษ์ , 084-0366268 ติดต่อ ฝ่ายขาย
Line ID : @scitrader
Mail : sale@scitrader.co.th

Comments are closed.