จำหน่าย Data Logger

จำหน่ายเครื่องมือวัด เก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบดิจิตอล Data Logger สำหรับบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่าต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)ความนำไฟ้า สารละลาย ปริมาณออกซิเจนในน้ำ...

จำหน่าย Air Track พร้อมปั๊มและนาฬิกา...

จำหน่าย Air Track ขนาด 2 เมตร พร้อมปั๊มลมและนาฬิกา Air Track (รางแอร์แทรค) ความยาว 2 เมตร เป็นอุปกรณ์สำหรับทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ 1 มิติ และการทดลองด้านกลศาสตร์ โดยตัวรางจะมีรูขนาดเล็กสำหรับปล่อยลมออกมา เพื่อลดความแรงเ...

ขาย สื่อพัฒนากระบวนการคิด ชุดอิเลคทรอนิกส์...

  รหัสสินค้า รายการ ราคา PH-556 สื่อพัฒนากระบวนการคิด ชุดอิเลคทรอนิกส์ 1233 การทดลอง 4,000 ส่วนลดตามยอดสั่งซื้อ ชุดสื่อพัฒนากระบวนการคิด ตรวตามสเปค สพฐ. พร้อมคู่มือภาษาไทย และกระเป๋าผ้าบรรจุอย่างดี   ชุดสื่อพัฒ...