ผลิตและจำหน่าย กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ฐานอัลตาซิมุท...

ผลิตและจำหน่าย กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ฐานแบบอัลตาซิมุท กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ขนาด 6 นิ้ว ฐานแบบอัลตาซิมุท (DOB 150) กระจกเว้า ขนาด ศก. 150 มม. โฟกัส 1,200 มม. เลนส์ตา plossl ขนาด 1.25 นิ้ว โฟกัส 10 มม. และ 25 มม...

เลือกซื้อ และวิธีการใช้งาน เครื่องวัด pH ความชื้น ดิน ปุ๋ย...

การปลูกพื้น แต่ละชนิด สามารถเติมโตได้บนดินที่แตกต่างกัน พืชบางชนิดชอบดินร่วน บางชนิดชอบดินชื้น เช่นเดียวกันกับความเป็นกรด ด่าง เพื่อให้ได้ดินที่เหมาะสมแกการปลูกพืช เกษตรกรจึงควรปรับค่าดินให้เหมาะกับพืชที่ทำการเพาะปลูกนั้...

จำหน่าย ลูกโลก จำลอง

นำเข้า และจำหน่ายลูกโลกแสดงภูมิศาสตร์และภูมิภาค ขนาด ศูนย์ 30 เซนติเมตร รายละเอียดภาษาอังกฤษ มีไฟในตัว สามรถเสียบไฟบ้านได้ แสดงมีเส้นละติจูดและลองจิจูด เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอน ศึกษา และตั้งโชว์ประดับพื้นที่  ...

จำหน่ายอุปกรณ์ ตรวจสภาพอากาศ (อุตุนิยมวิทยา)...

อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) คือ การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการพยากรณ์อากาศ ที่สามารถสังกตุได้ เช่น  อุณหภูมิ ความกดอากาศ ไอน้ำ และองค์ประกอบต่างๆ การตรวจสอบสภาพอากาศ มีหลายวิธี อาทิ การตรวจอากาศผิวพื้น, การตรวจอากาศช...