รับผลิต จำหน่ายครุภัณฑ์ ห้องสมุด ตามสเปคงบ สพฐ....

โรงงานรับผลิตครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ และห้องสมุด ตามสเปคงบกระทรวงศึกษาธิการ และสเปคตามงบ สพฐ. กำหนด ราคาพิเศษ ส่วนลดสำหรับร้านค้าและบริษัท จัดส่งทั่วประเทศ...

ผลิตครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์...

รับออกแบบ และผลิตครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตามแบบ สเปคของ สพฐ. กำหนด รับผลิต และออกแบบครุภัณฑ์ประกอบห้อง เฟอร์นิเจอร์ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ ทั่วไป และตรงตามสเปค สพฐ. กำหนด ครุภัณฑ์ ประกอบห้อง (เฟ...