ตัวแทนจำหน่าย ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ ตามสเปค สพฐ....

จำหน่ายซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ ราคากลาง 40,000 บาท ราคาส่งตัวแทน 27,500 บาท สำหรับเข้างานตามสเปค สพฐ. ระบุในงบครุภัณฑ์คณิตศาสตร์ ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 1. เป็นซอฟต์แวร์เพื่อช่วยการเรียนการสอนวิชาคณิตศาส...