เลือกซื้อ เทอร์โมมิเตอร์

เทอร์โมมิเตอร์ คือ เครื่องวัดอุณหภูมิ หรืออุปกรณ์สำหรับวัดระดับความร้อน โดยหน่วยในการวัดอุณหภูมิ มีอยู่หลายหน่วย ที่นิยมใช้ ได้แก่ หน่วยองศาเซลเซียส (°C) , องศาฟาเรนไฮต์ (°F), เคลวิน (K)

FG01_018

 

เราสามารถแปลงหน่วยของอุณหภูมิของทั้ง 3 หน่วยระหว่างกันได้จากสูตร

showimage

โดยปัจจุบันมีเทอร์โมมิเตอร์ หลากหลาย ชนิดเทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปราะ, เทอร์โมมิเตอร์แบบเข็ม, เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟาเรด และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล

รหัสสินค้า รายการ ราคา
BI-055 ปรอทวัดไข้ 40
BI-056 ปรอทวัดไข้ทางทวารหนัก 40
BI-057 ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล 150
BI-058 ปรอทวัดไว้ทางหู แบบไม่สัมผัส 1200
WM-501 เทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล์ -10-100°C 60
WM-502 เทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล์ 0-100°C 60
WM-503 เทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล์ 0-150°C 60
WM-504 เทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล์ -50-50°C 60
WM-505 เทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล์ 0-200°C 60
WM-506 เทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล์ 0-100°C สั้น 15 ซม. 45
WM-507 เทอร์โมมิเตอร์ปรอท 0-100°C 120
WM-508 เทอร์โมมิเตอร์ปรอท -10-110°C 120
WM-509 เทอร์โมมิเตอร์ปรอท -50-50°C 120
WM-510 เทอร์โมมิเตอร์ปรอท 0-150°C 120
WM-511 เทอร์โมมิเตอร์ปรอท 0-200°C 120
WM-512 เทอร์โมมิเตอร์ปรอท 0-250°C 120
WM-513 เทอร์โมมิเตอร์ปรอท 0-300°C 120
WM-514 เทอร์โมมิเตอร์ปรอท 0-360°C 120
WM-515 เทอร์โมมิเตอร์ แบบเข็ม 850
WM-516 เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล แบบพกพา 450
WM-517 เทอร์โมมิเตอร์ หน้าปัดดิจิตอล 700
WM-518 ปืนวัดอุณหภูมิ แบบไม่สัมผัส 1200
WM-519 เทอร์โมมิเตอร์ตู้ปลา 85
WM-520 เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลแบบสายวัด 250
WM-521 เทอร์โมมิเตอร์สำหรับตู้เย็น 110
WM-522 เทอร์โมมิเตอร์ 12 นิ้ว 50
WM-523 เทอร์โมมิเตอร์ 10 นิ้ว (ไต้หวัน) 100
WM-524 เทอร์โมมิเตอร์ 12 นิ้ว (ไต้หวัน) 160
WM-525 เทอร์โมมิเตอร์ สูงสุด-ต่ำสุด 300
WM-564 เทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์ แบบเข็มพกพา 80
WM-565 เทอร์โม-ไฮโกร แขวนผนัง (พลาสติก) 350
WM-566 เทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์ ดิจิตอล แบบ 1 650
WM-567 เทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์ ดิจิตอล แบบ 2 750
WM-568 เทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์ ดิจิตอล แบบพกพา 300
GO-704 เทอร์โมมิเตอร์วัดดิน แบบเข็ม 850
GO-705 เทอร์โมมิเตอร์วัดดิน 350

เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปราะ

chicktec-6-thermometer-498-p

เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปราะ อาศัยหลักการขยายตัวของของเหลวภายในกระเปราะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และหดตัวเมื่ออุณหภูมิลดลง โดยของเหลวในกระเปราะมี 2 ชนิด ได้แก่

– เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท ขอดีของสารปรอท คือ มีความเสถียร และความแม่นยำสูง ในปรอทวัดไข้นิยมใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทในการวัดอุณหูมิของร่างกาย

– เทอร์โมมิเตอร์แบบแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่มักผสมสีแดงลงไปเพื่อให้สังเกตุได้ง่าย โดยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดแอลกอฮอล์จะมีความไวต่อการขยายตัว/หดตัว นิยมใช้ทั่วไป และวัดอุณหภูมิของอากาศ

 

เทอร์โมมิเตอร์แบบเข็ม

Dial-Thermometer

อาศัยหลักการขยายตัวของโลหะต่างชนิดกัน เมื่ออุณหูมิสูงขึ้น โลหะที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว (Thermal expansion coefficient- COE) สูงกว่าจะขยายตัวได้ดีกว่า

Thermo1

เมื่อโลหะที่ COE ขยายตัวได้ดีกว่าทำให้ โลหะดังกล่าวซึ่งขดไว้เป็นเกลียวเกิดการหมุนและเข็มซึ่งยึดไว้ที่ปลายข้างหนึ่งจะชี้ไปที่ค่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป

Thermo2

 

 เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟาเรด

เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวของวัสดุโดยการตรวจจับรังสีคลื่นอินฟาเรดที่แผ่ออกมา และนำค่าที่ได้มาแปลเป็นอุณหภูมิ อาทิ ปืนวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องวัดอุณหภูมิของหู เป็นต้น

ear-thermometer

 

 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล

ปัจจุบันค่อนข้างเป็นที่นิยมเพราะใช้งานง่าย และความแม่นยำค่อนข้างสูง มีหลากหลายแบบ อาทิ เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิห้อง, เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอาหาร หรือเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น โดยจะแสดงค่าเป็นตัวเลขดิจิตอล ความละเอียดต่างๆกัน

4w20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.