จำหน่าย เครื่องอุ่นสไลด์

SlideWarmer

 

จำหน่ายเครื่องอุ่นสไลด์ (Slide Warmer) สำหรับใช้ในขั้นตอนการเก็บตัวอย่างตัดเนื้อเยื่อบางๆ เหมาะกับงานในสาขา Cytology, Histology, Pathology และ Biology

ใช้ได้ทั้งงานอุตสาหกรรม และคลินิกแล็บ

มี 2 รุ่น สำหรับอุ่นสไลด์ ช่วงอุณหภูมิไม่เกิน 70°C รับประกัน 1 ปี

รหัสสินค้า รายการ  ราคา
 MS-610  เครื่องอุ่นสไลด์ XH-2002 (23 แผ่น) 13,500
 X2-527  เครื่องอุ่นสไลด์ XH-2001 (66 แผ่น)  18,000

 

SlideWarmer2

คู่มือการใช้งานเครื่องอุ่นสไลด์ (Slide Warmer XH Serie) >>> Manual_XH.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.