จำหน่าย อ่างจักรพรรดิ์

อ่างจักรพรรดิ์ (Chinese Spouting Bowl) เป็นภาชนะที่ใช้ในสมัยจีนโบราณ เช่น ใช้ใส่น้ำล้างหน้า ล้างมือเลี้ยงปลา เป็นต้น โดยอ่างทำจากโลหะผสม มีหูจับทำจากทองเหลือง 2 ข้าง

Resonance-Bowl-500A

รหัสสินค้า รายการ ราคา
SW-010 อ่างจักรพรรดิ์ 35 ซม. 4,800 บาท

 

Bowl

เมื่อใช้มือที่เปียกหูไปมา ที่บริเวณหูทั้ง 2 ข้างของอ่างทำให้เกิดคลื่น เมื่อถูกด้วยความถี่ที่เหมาะสม จะทำให้เกิดการสั่นพ้อง (Resonance) น้ำในอ่างจะเกิดการสั่น และพุ่งเป็นสเปย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.