จำหน่าย อุปกรณ์ Safety สำหรับห้องแล็บ

ในการทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ไม่ควรจะละเลย เนื่องจากอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการลดความไม่ปลอยภัยในการทดลอง คือการป้องกันด้วยอุปกรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม

ป้องกันตา – โดยการใส่แว่นตากันสารเคมีที่อาจจะกระเด็นเข้าตาได้

ป้องกันผิวหนัง – โดยการสวมเสื้อกราวด์ , หมวก, ถุงมือ, รองเท้า รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ป้องกันไม่ให้ผิวหนังสัมผัสกับสารเคมี หรือของมีคมที่เกิดจากการทดลอง
– ถุงมือ หากป้องกันสิ่งสกปรก หรือสารเคมีที่ไม่อันตราย สามารถใช้ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งทำจากยาง (BI-059) หากต้องทำการทดลองกับสารเคมีที่มีอันตราย ควรเลือกถุงมือชนิดไนไตร ที่มีความสามารถในการทนสารเคมี (CE-117)

ป้องกันการสูดดมไอระเหย – สามารถป้องกันได้โดยใช้หน้ากากกันสารพิษ ให้ถูกต้องกับระดับของสารเคมีที่เราใช้ทดลอง
– หน้ากาก หน้ากากควรเลือกให้เหมาะกับชนิดงาน เนื่องจากหน้ากากบางชนิดใช้ในงานป้องกันเชื้อโรคและฝุ่น (CE-102, CE-103) หากต้องทำงานกับไอระเยของสารเคมี ควรเลือกหน้ากากที่สามารถช่วยกรองไอระเหยของสารเคมีได้ (CE-104, CE-106, CE-107)

รหัสสินค้า รายการ ราคา
BI-059 ถุงมือยาง แบบใช้แล้วทิ้ง (50 คู่) 300
ถุงมือยาง แบบใช้แล้วทิ้ง แบบไม่มีแป้ง (50 คู่) 290
CE-118 ถุงมือไนไตรป้องกันสารเคมี แบบใช้แล้วทิ้ง (สีเขียว)  (50 คู่) 490
CE-101 แว่นตากันสาร 50
CE-102 หน้ากากอนามัย 3 ชั้น (50 ชิ้น) 75
CE-103 ผ้าปิดปาก 8
CE-104 หน้ากากกันสารเคมี 3M 150
CE-105 ไส้กรองหน้ากาก 60
CE-106 หน้ากากกันไอกรด-ก๊าซ 1 ไส้กรอง 300
CE-107 หน้ากากกันไอกรด-ก๊าซ 2 ไส้กรอง 350
CE-110 เสื้อกราวน์ยาว แขนสั้น (S) 450
CE-111 เสื้อกราวน์ยาว แขนสั้น (M) 450
CE-112 เสื้อกราวน์ยาว แขนสั้น (L) 450
CE-113 เสื้อกราวน์ยาว แขนสั้น (XL) 450
CE-114 เสื้อกราวน์ยาว แขนสั้น (XXL) 450
เสื้อกราวน์ยาว แขนยาว (S) 480
CE-115 เสื้อกราวน์ยาว แขนยาว (M) 480
CE-116 เสื้อกราวน์ยาว แขนยาว (L) 480
เสื้อกราวน์ยาว แขนยาว (XL) 480

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.