เลือกซื้อ อุปกรณ์วัดค่า กรด-เบส

ค่า pH หรือค่าความเป็นกรด-เบส เราสามารถวัดค่ากรดด่างของน้ำ, สารละลาย หรือสารเคมี โดยค่า pH ทั่วไปจะอยู่ประมาณช่วง 0-14 โดยค่า 7 คือค่ากลาง ต่ำกว่า 7 สารชนิดนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรด และในทางตรงกันข้ามเมื่อ pH มากกว่า 7 สารนั้นจะมีฤทธิ์เป็นเบสหรือด่าง

รหัสสินค้า รายการ ราคา
CE-057 กระดาษลิตมัส แดง (100 ชิ้น) 60 บาท
CE-058 กระดาษลิตมัส น้ำเงิน (100 ชิ้น) 60 บาท
CE-063 กระดาษ pH 1-14 แบบม้วน 120 บาท
CE-064 กระดาษ pH 0-14 แบบละเอียด (100 แถบ) 150 บาท
CE-065 กระดาษ pH 1-14 เยอรมัน (100 แถบ) 380 บาท
CE-079 ชุดทดสอบ pH 4.5-9.0 (250 ครั้ง) 450 บาท
CE-090 ปากกาวัดค่า pH 750 บาท
CE-083 ปากกาวัดค่า pH (อเมริกา) 2,400 บาท
CE-085 เครื่องวัดค่า pH แบบพกพา 12,500 บาท
CE-098 เครื่องวัดค่า pH/mV แบบตั้งโต๊ะ 9,500 บาท
CE-086 เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ 15,000 บาท

การวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย เบื้องต้นสามารถใช้กระดาษลิตมัสแดง-น้ำเงินในการตรวจว่าสารดังกล่าวกรดเป็นหรือด่าง – เมื่อสารมีฤทธิ์เป็นด่าง จะเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากสีแดง -> เป็นสีน้ำเงิน – เมื่อสารมีฤทธิ์เป็นกรด จะเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากน้ำเงิน -> เป็นสีแดง   กระดาษวัดค่า pH โดยกระดาษลิตมัส จะตรวจได้เพียงว่าเป็นกรดหรือด่าง หากเราต้องการตรวจความเป็นกรดด่างมากน้อย เราจำเป็นต้องการใช้กระดาษ pH (กระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์) โดยจุ่มกระดาษลงในสารละลาย แล้วเทียบสีหากค่าที่ได้ยิ่งสูงกว่า 7 แสดงว่าสารดังกล่าวยิ่งมีค่าเป็นเบส (ด่าง) มาก เช่นเดียวกันกับเมื่อค่ายิ่งน้อยกว่า 7 สารดังกล่าวยิ่งมีค่าเป็นกรดมากขึ้นเท่านั้น pH2   เครื่องวัดค่า pH แบบดิจิตอล แบบปากกา สินค้ารหัส CE-090 ราคา 900 บาท 1Pcs-font-b-PH-b-font-009-Pocket-font-b-Pen-b-font-font-b-Type

 

เครื่องวัดค่า pH แบบดิจิตอล แบบปากกา (อเมริกา) สินค้ารหัส CE-083 ราคา 2,400 บาท

 

 

เครื่องวัดค่า pH และอุณหภูมิ แบบพกพา รหัส CE-085 ราคา 12,500 บาท สามารถวัดค่า pH ได้ในช่วง 0.00 – 14.00 หรือกว้างกว่า มีค่าความละเอียด ±0.01 PHB-4

 

 

เครื่องวัด pH แบบตั้งโต๊ะ รหัส CE-086 ราคา 15,000 บาท สามารถวัดค่า pH ได้ในช่วง 0-14 pH หรือดีกว่าความละเอียดในการวัดค่า pH 0.01 pH

 

 

เครื่องวัด pH แบบตั้งโต๊ะ รหัส CE-086 ราคา 15,000 บาท สามารถวัดค่า pH ได้ในช่วง 0-14 pH หรือดีกว่าความละเอียดในการวัดค่า pH 0.01 pH   PHS-3C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.