ผลิตครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

รับออกแบบ และผลิตครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตามแบบ สเปคของ สพฐ. กำหนด

รับผลิต และออกแบบครุภัณฑ์ประกอบห้อง เฟอร์นิเจอร์ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ ทั่วไป และตรงตามสเปค สพฐ. กำหนด ครุภัณฑ์ ประกอบห้อง (เฟอร์นิเจอร์) ครบตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับ โรงเรียน อุดมศึกษา และแล็บปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สามารถให้จัดชุด หรือ ออกแบบจัดวางห้องได้ตามความต้องการ จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน

รหัสสินค้า รายการ  ราคา
B-1 โต๊ะปฎิบัติการครูเอนกประสงค์ 5,000
เก้าอี้หน้าหมุนสำหรับครู 2,000
B-6 โต๊ะสาธิตพร้อมอ่างน้ำและก๊อกน้ำ 14,000
B-7 แท่นรองยืน 7,000
B-8 โต๊ะปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 4,000
B-9 เก้าอี้กลมประกอบโต๊ะเรียนวิทย์ 800
B-10 ตู้ทึบใต้ระดับหน้าต่างพร้อมก็อกน้ำและอ่างน้ำ 11,000
B-12 ตู้ทึบใต้ระดับหน้าต่าง 9,000
B-13 ตู้เก็บสารเคมี 8,500
B-15 ตู้เก็บอุปกรณ์ 8,500
B-19 ชั้นหนังสือสูง 7,000

 

สปคโต๊ะปฎิบัติการครูเอนกประสงค์ (B1)

สปคโต๊ะสาธิตพร้อมอ่างน้ำและก๊อกน้ำ (B6)

สปคแท่นรองยืน (B7)

สปคโต๊ะปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (B8)

สปคเก้าอี้กลมประกอบโต๊ะเรียนวิทย์ (B9)

สปคตู้ทึบใต้ระดับหน้าต่างพร้อมก็อกน้ำและอ่างน้ำ (B10)

สปคตู้ทึบใต้ระดับหน้าต่าง (B12)

สปคตู้เก็บสารเคมี (B13)

สปคตู้เก็บอุปกรณ์ (B15)

สปคชั้นหนังสือสูง (B19)

ตัวอย่างห้องที่ออกแบบและจัดวางให้

ตัวอย่างผลงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.