จำหน่าย หุ่นจำลองกล้ามเนื้อมนุษย์เต็มตัว

หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ ขนาดเท่าคนจริง สามารถเข้างานสเปค สพฐ. กำหนดได้

Muscle

หุ่นจำลองกล้ามเนื้อมนุษย์แบบเต็มตัว จำนวน 1 ตัว
คุณลักษณะทางเทคนิค

1. เป็นหุ่นจำลองกล้ามเนื้อชนิดแบบเต็มตัวโดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 3/4 เท่าของคนจริง
2. อวัยวะภายในสามารถถอดออกได้ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์
3. แสดงรายละเอียดให้เห็นส่วนประกอบของกล้ามเนื้อลึก (Deep muscle) และตื้น (Superficial muscle) รวมทั้งหลอดเลือด
4. หุ่นสามารถใช้ศึกษารายละเอียดของอวัยวะ ต่าง ๆ เช่น ตับ ถุงและท่อน้ำดี ไส้ติ่ง ท้อง ปอด หัวใจและไต
ถอดและศึกษารายละเอียดของกล้ามเนื้อแขนและขาและมีกล้ามเนื้ออย่างน้อย 13 มัด
5. หุ่นจำลองสามารถเปลี่ยนเพศชาย และหญิงได้
6. หุ่นตั้งอยู่บนฐานแบบล้อเลื่อน

 

Specification

Human Life sized model 170 cm dual sex Human body muscle model Total 28 parts
– Lung (2 parts)
– Heart (2 parts)
– Liver
– Stomach
– Intestines (3 parts)
– Male Genital (2 parts)
– Leg Muscles (8 parts)
– Arm Muscles (4 part)
– Chest Cover
– Right Arm
– Left Arm
– Leg, Human Torso with Stand

 

สั่งซื้อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TEL : 083-0494100 ติดต่อ คุณธีรพงษ์ , 084-0366268 ติดต่อ ฝ่ายขาย
Line ID : @scitrader
Mail : sale@scitrader.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.