ขาย สื่อพัฒนากระบวนการคิด ชุดอิเลคทรอนิกส์

PH-556

 

รหัสสินค้า รายการ ราคา
PH-556 สื่อพัฒนากระบวนการคิด ชุดอิเลคทรอนิกส์ 1233 การทดลอง 4,000

ส่วนลดตามยอดสั่งซื้อ ชุดสื่อพัฒนากระบวนการคิด ตรวตามสเปค สพฐ. พร้อมคู่มือภาษาไทย และกระเป๋าผ้าบรรจุอย่างดี

 

ชุดสื่อพัฒนากระบวนการคิด ชุดอิเลคทรอนิกส์ 1233 (คู่มือภาษาไทย)

• ชุดอิเล็คทรอนิกส์สามารถประกอบทดลองได้ 1,233 การทดลอง เช่น วงจรแสง ควบคุมพัดลม, วงจรน้ำควบคุมเสียงรถดับเพลิง, วงจรเกมตกปลา, วงจรเสียงกันขโมย, วงจรเครื่องจับเท็จ, วงจรเครื่องส่งโทรเลขอย่างง่าย เป็นต้น

• คู่มือสาธิตพร้อมแสดงรูปแสดงตัวอย่างการต่อวงจรทั้งหมด โดยคำอธิบายแบบ ละเอียดเป็นภาษาไทย

• อุปกรณ์ทุกชิ้นถูกเก็บอยู่ในกระเป๋าซิปอย่างดี

• ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ประกอบบนฐานพลาสติกอย่างดีพร้อมแสดงสัญลักษณ์ทั้ง หมด 45 ชนิด จำนวน 55 ชิ้น อาทิเช่น หมุดตัวนำแบบต่างๆ, ออด, แผ่นสัมผัส, สวิตซ์แบบต่างๆ, หลอดไฟ 2.5 โวลต์, แบตเตอรี่, ลำโพ และ ไอซีเสียง เป็นต้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.