จำหน่ายอุปกรณ์ ไซด์โชว์ (ยาสีฟันช้าง)

ยาสีฟันช้าง

 

รหัสสินค้า รายการ ราคา
GW-007 กระบอกตวงแก้ว ฐานเหลี่ยม 1000 มล. (SCI) 650 บาท
CE-676 Hydrogen Peroxide 50% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 450 cc. 120 บาท
CE-735 Potassium Iodide โปแทสเซียมไอโอไดด์ 100 g. 550 บาท
CE-101 แว่นตากันสาร 50 บาท
OT-043 สีผสมอาหารน้ำ 20 บาท

 

นำน้ำยาล้างจาน ผสมให้เข้ากันกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% ลงในหลอดแก้ว ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) จะเกิดปฏิกิริยาแตกตัวเป็นน้ำ และออกซิเจน หลังจากนั้นนำโปแทสเซียมไอโอไดด์ละลายน้ำ และเติมส่งไปในส่วนแรกโปแทสเซียมไอโอไดด์จะเป็นตัวเร่ง ทำให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ฟองและก๊าซจะเกิดแรงดันพุ่งขึ้นมาที่ปากหลอดจากก๊าซออกซิเจนที่เกิดขึ้น

hydrogen_peroxide_decomposition

One thought on “จำหน่ายอุปกรณ์ ไซด์โชว์ (ยาสีฟันช้าง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.