เลือกซื้อ กล้องจุลทรรศน์ กล้องสเตอริโอ

กล้องจุลทรรศน์ คืออุปกรณ์สำหรับส่องวัตถุขนาดเล็กที่ตาปล่าวไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยปัจจุบัน Microscope ทั่วไปแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ กล้องจุลทรรศน์ และกล้องสเตอริโอ

รหัสสินค้า รายการ แบรนด์ ราคา
MS-101 กล้องจุลทรรศน์ ตาเดียว VR-10M XENON 3,500 บาท
MS-106 กล้องจุลทรรศน์ ตาเดียว B1300 BRESSER 5,500  บาท
MS-107 กล้องจุลทรรศน์ตาเดียว SME-F2L OPTIKA 9,500 บาท
MS-102 กล้องจุลทรรศน์ ตาเดียว SME-F1L XENON 7,500 บาท
MS-104 กล้องจุลทรรศน์ ตาเดียว L-790B XENON 14,500 บาท
MS-105 กล้องจุลทรรศน์ ตาเดียว DN-116M XENON 17,500 บาท
MS-201 กล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ VR-F6BL XENON 18,000 บาท
MS-203 กล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ OPTIKA B-192 OPTIKA 35,000 บาท
X2-384 กล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ VR-13KI XENON 45,000 บาท
MS-210 กล้องจุลทรรศน์ตาคู่ N-117MS XENON 20,000 บาท
MS-206 กล้องจุลทรรศน์ ตาคู่ N-117M XENON 25,000 บาท
MS-301 กล้องจุลทรรศน์สามตา VR-F6TL XENON 20,000 บาท
MS-302 กล้องจุลทรรศน์สามตา OPTIKA B-193 OPTIKA 40,000 บาท
MS-304 กล้องจุลทรรศน์สามตา VR-152D XENON 27,500 บาท
MS-305 กล้องจุลทรรศน์สามตา VR-148D XENON 50,000 บาท
MS-306 กล้องจุลทรรศน์ พร้อมจอ VR-167S XENON 27,500 บาท
MS-401 กล้องสเตอริโอ VR-11S XENON 7,500 บาท
MS-402 กล้องสเตอริโอ VR-07W XENON 9,500 บาท
MS-403 กล้องสเตอริโอ ซูม SZ-EW XENON 18,000 บาท
X2-387 กล้องสเตอริโอ ซูม OPTIKA LAB-20 OPTIKA 27,500 บาท
MS-405 กล้องสเตอริโอ ซูม XTD-217 XENON 25,000 บาท
MS-406 กล้องสเตอริโอ VR-11SD XENON 13,500 บาท
MS-451 ชุดถ่ายทอดสัญญาณ VR-2TV XENON 4,500 บาท
MS-452 ชุดถ่ายทอดสัญญาณ ME1300 XENON 7,500 บาท
MS-453 ชุดถ่ายทอดสัญญาณ OPTIKAM B0.5 OPTIKA 9,500 บาท
MS-454 ชุดถ่ายทอดสัญญาณ OPTIKAM B1 OPTIKA 15,000 บาท
MS-455 ชุดถ่ายทอดสัญญาณ OPTIKAM B3 OPTIKA 20,000 บาท

Resolving-power-of-microscopes2

 

1. กล้องจุลทรรศน์ เป็นกล้องที่กำลังขยายสูง 40-1,500 เท่า เหมาะสำหรับงานทางชีววิทยา อาทิ เลือด, น้ำเชื้อ, เนื้อเยื่อ, เชื้อรา และแบคทีเรีย เป็นต้น

2. กล้องสเตอริโอ เป็นกล้องกำลังขยายต่ำ 10-50 เท่า เหมาะสำหรับขยายวัตถุทึบแสง อาทิ แผงอิเล็คทรอนิกส์, แมลง, เหรียญ และอัญมณี เป็นต้น โดยกล้องสเตอริโอ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กล้องสเตอริโอ และกล้องซูมสเตอริโอ โดยกล้องซูมสเตอริโอจะราคาซูมภาพเข้า-ออก ในส่วนที่เราต้องการได้

หลักการในการเลือกกล้องจุลืรรศน์และสเตอริโอ

1. ระบบไฟ ปัจจุบัน ระบบไฟ LED มาแทนระบบไฟ ฟลูออเรสเซนต์, ฮาโลเจน และทังสเตน โดยมีข้อดีกว่าดังนี้

– ให้ไฟสีขาว แสงใกล้เคียงธรรมชาติกว่าหลอดชนิดอื่นๆ

– อายุการใช้งาน ประมาณ 30,000 ซม. สูงกว่าหลอดฮาโลเจน 10 เท่า

– ไม่เกิดความร้อนบริเวณฐานกล้อง

– ประหยัดพลังงาน

2. แบรนด์สินค้า

– แบรนด์ XENON (จีน) คุณภาพต่อราคาสูง

– แบรนด์ BRESSER (เยอรมัน) ฐานการจีน คุณภาพปานกลาง

– แบรนด์ OPTIKA (อิตาลี) คุณภาพปานกลาง ราคาปานกลาง

– แบรนด์ LABOMED (อเมริกา) ฐานการผลิตอินเดีย คุณภาพสูง ราคาสูง

– แบรนด์ MICROS (ออสเตรีย) คุณภาพสูง ราคาสูง

ปัจจุบันฐานการผลิตกล้องจุลทรรศน์ส่วนใหญ่ของแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ตั้งฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีน กล้องจุลทรรศน์จากประเทศจีนบางแบรนด์จึงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และคุณภาพสูงขึ้นมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.