จำหน่ายชุดตรวจ ชุดทดสอบ

จำหน่ายชุดทดสอบทุกชนิด สำหรับตรวจสาร แร่ธาตุ สิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค ในน้ำ , อาหาร , เครื่องสำอางค์ และในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตรวจเช็ค และทดสอบว่ามีสารดังกล่าวหรือไม่ หรือมีในปริมาณมากน้อย

ชุดทดสอบ TEST/BOX  Price อายุ
1 ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ 20 TEST          1,120 6 เดือน
2 ชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นต้น (อ13) (SI-2) 50 TEST          1,000 6 เดือน
ชุดภาคสนามตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มขั้นต้น (อ13) SI-2 20 TEST          2,000 6 เดือน
3 ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง (MJPK) 10 TEST          1,100 6 เดือน
ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง (MJPK) (เฉพาะน้ำยา) 10 TEST             900 6 เดือน
4 ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร 30 TEST          3,700 3 เดือน
5 ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร 12 TEST          2,800 3 เดือน
6 ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง 20 TEST          1,300 1 ปี
7 ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียตรวจน้ำบริโภค (อ.11) 50 TEST          1,000 6 เดือน
ชุดภาคสนามทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียตรวจน้ำบริโภค (อ.11) 20 TEST          1,100 6 เดือน
8 ชุดทดสอบความกระด้างทั้งหมดของน้ำ 30 TEST             600 1 ปี
9 ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี 20 TEST          1,400 1 ปี
10 ชุดทดสอบกรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม) 100 TEST             300 2 ปี
11 ชุดทดสอบโพล่าในน้ำมันทอดซ้ำ 25 TEST          1,300 6 เดือน
12 ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค 60 TEST          1,400 1 ปี
13 ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน 20 TEST             720 1 ปี
14 ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย 20 TEST          1,660 1 ปี
15 ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง (กรดวิตามิน A) 25 TEST          1,280 1 ปี
16 ชุดทดสอบบอแร็กซ์ในอาหารและสารเคมี (ผงกรอบ) 50 TEST             300 2 ปี
17 ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร (สารกันรา) 50 TEST             398 2 ปี
18 ชุดทดสอบฟอร์มาลิน (น้ำยาดองศพ) 1 TEST              66 2 ปี
19 ชุดดทสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร 100 TEST             240 2 ปี
20 ชุดทดสอบสารซัลไฟต์ในอาหาร 50 TEST             280 2 ปี
21 ชุดทดสอบยาปฏิชีวนะและสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ 50 TEST          5,000 3 เดือน
22 ชุดทดสอบยาปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพในนมและผลิตภัณฑ์นม 100 TEST          8,000 3 เดือน
23 ชุดทดสอบ STEROID ในยาแผนโบราณ (เทคนิคอิมมูโนโครมาโทฟี) IC 1 TEST             180 2 ปี
ชุดทดสอบ STEROID ในยาแผนโบราณ (เทคนิคอิมมูโนโครมาโทฟี) IC 5 TEST             800 2 ปี
ชุดทดสอบ STEROID ในยาแผนโบราณ (เทคนิคอิมมูโนโครมาโทฟี) IC 10 TEST          1,600 2 ปี
ชุดทดสอบ STEROID ในยาแผนโบราณ (เทคนิคอิมมูโนโครมาโทฟี) IC 20 TEST          2,940 2 ปี
24 ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำพร้อมอุปกรณ์ (อ.31) 50 TEST             920 1 ปี
ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ refill (อ.31) 50 TEST             160 1 ปี
25 ชุดทดสอบเมทานอล (DMSc MtTek Test Kit) 10 TEST             560 6 เดือน
26 E. COLI TEST KIT (20 TEST) 20 TEST          2,000 6 เดือน
E. COLI TEST KIT (20 TEST) เฉพาะน้ำยา 20 TEST          1,800 6 เดือน
27 ชุดทดสอบสารพิษแอฟลาทอกซิน (ALFLATOXIN) 25 TEST        22,000 8 เดือน
28 ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดง 20 TEST          2,600 6 เดือน
29 ชุดทดสอบโคลีนเอสเตอร์เรส 100 TEST             940 2 ปี
ชุดทดสอบโคลีนเอสเตอร์เรส (เฉพาะอุปกรณ์)          2,280
30 ชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน (I-KIT) 80 TEST             180 2 ปี
31 ชุดทดสอบสเตียรอยด์ Steroid ในเครื่องสำอางค์ 10 TEST          1,500 1 ปี
ชุดทดสอบสเตียรอยด์ Steroid ในเครื่องสำอางค์ 20 TEST          2,200 1 ปี
32 ชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ 50 TEST          2,590 2 ปี
33 ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่า refill (อ12) (ตรวจน้ำ/อาหาร) 1 TEST              40 1 ปี
ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่า สำหรับตรวจน้ำ (อ12) 20 TEST          1,560 1 ปี
ชุดซัลโมเนลล่าแบคทีเรียแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟต์ (ตรวจอาหาร) (อ12) 20 TEST          3,400 1 ปี
34 ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส refill (อ14) 1 TEST              40 3-6 เดือน
ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส (อ14) 20 TEST          3,400 3-6 เดือน
35 ชุดทดสอบวิบริโอ สปีชีส์ refill (อ15) 1 TEST              40 6-12 เดือน
ชุดทดสอบวิบริโอ สปีชีส์ (อ15) 20 TEST          3,400 6-12 เดือน
36 อาหารเลี้ยงเชื้อบรรจุจานยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม (KIMA-YMA) 20 TEST          1,400 3 เดือน
37 อาหารเลี้ยงเชื้อบรรจุจานแบคทีเรียในอากาศ (Air Test) (KIMA-NA) 20 TEST          1,000 3 เดือน
38 อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปบรรจุจาน (KIMA-PDA) 20 TEST          1,000 3 เดือน
39 อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปบรรจุจาน (KIMA-PCA) 10 TEST             700 3 เดือน
40 CHLORINE TEST KIT 0-5 PPM, JOHNSON#161.1C 100 TEST          1,000 2 ปี
41 CHLORINE TEST KIT 0-300 PPM, JOHNSON#163.1C 100 TEST          1,120 2 ปี
42 PH INDICATOR 0-14, JOHNSON#140.4 100 TEST             500 2 ปี
43 PH INDICATOR 1-11, JOHNSON#004.1 200 TEST             360 2 ปี
44 PH INDICATOR 4.0-10.0, JOHNSON#106.3C 100 TEST             360 2 ปี
45 WATER HARDNESS TEST KIT 0-500 MG/L, JOHNSON#185.1C 100 TEST          1,200 2 ปี

 

 

Comments are closed.