จำหน่าย เครื่องแก้วชุดกลั่น

ชุดกลั่นแอลกอฮอล์ (ขาตั้งครบชุด) ขาตั้งครบชุด บรรจุกล่องพลาสติกอย่างดี
CE-431
1. คณโฑก้นกลม (ก้นแบน) 500 มล. 1 ใบ
2. ข้อต่อ 3 ทาง 1 อัน
3. ตัวเสียบ และเทอร์โมมิเตอร์ 0-200°C
4. คอนเดนเซอร์ไส้ตรง (เกลียว, กระเปราะ)
5. ข้อต่อปลายคอนเดนเซอร์ 1 อัน
6. ขวดรูปชมพู่ 250 มล.
7. ขาตั้งชุดใหญ่ 2 ชุด
8. บอสเฮดและแคลมป์จับ 2 ชุด
9. ปั๊มน้ำพร้อมสายยาง 1 ชุด

 


 

ชุดกลั่นลำดับส่วน (ขาตั้งครบชุด) ขาตั้งครบชุด บรรจุกล่องพลาสติกอย่างดี
CE-432
1. คณโฑก้นกลม (ก้นแบน) 500 มล. 1 ใบ
2. ข้อต่อ 3 ทาง 1 อัน
3. คอลัมน์กลั่นลำดับส่วน 1 ชุด
4. ข้อต่อเทอร์โมมิเตอร์
5. เทอร์โมมิเตอร์ 0-200°C
6. คอนเดนเซอร์ไส้ตรง (เกลียว, กระเปราะ)
7. ข้อต่อปลายคอนเดนเซอร์ 1 อัน
8. ขวดรูปชมพู่ 250 มล.
9. ขาตั้งชุดใหญ่ 2 ชุด
10. บอร์ดเฮดและแคลมป์จับ 2 ชุด
11. ปั๊มน้ำพร้อมสายยาง 1 ชุด

 


 

CE-433ชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหย (ขาตั้งครบชุด) ขาตั้งครบชุด บรรจุกล่องพลาสติกอย่างดี

1. คณโฑก้นกลม สองคอ 1,000 มล. 1 ใบ
2. ชุดรองรับน้ำมันหอม พร้อมก๊อก 1 ชุด
3. คอนเดนเซอร์ไส้ตรง 1 ชุด
4. ขาตั้งชุดใหญ่ 2 ชุด
5. บอสเฮดยึดขาตั้ง 2 อัน
6. แคลมป์เหล็กสำหรับจับ 2 อัน
7. ปั๊มน้ำ 1 เครื่อง
8. สายยางยาว 2 เมตร
9. ข้อต่อเทอร์โมมิเตอร์
10. เทอร์โมมิเตอร์ 0-200°C

 

 


 

ชุดกลั่นด้วยไอน้ำ (ขาตั้งครบชุด) บรรจุกล่องพลาสติกอย่างดีCE-434
1. คณโฑก้นกลม (ก้นแบน) 500 มล. 2 ใบ
2. ข้อต่อ 3 ทาง 1 อัน
3. ตัวเสียบ และเทอร์โมมิเตอร์ 0-200°C
4. คอนเดนเซอร์ไส้ตรง (เกลียว, กระเปราะ)
5. ข้อต่อปลายคอนเดนเซอร์ 1 อัน
6. ขวดรูปชมพู่ 250 มล.
7. ขาตั้งชุดใหญ่ 3 ชุด
8. บอสเฮดและแคลมป์จับ 4 ชุด
9. ปั๊มน้ำพร้อมสายยาง 1 ชุด
10. จุกยางพร้อมหลอดนำก๊าซ 1 ชุด
11. หลอดนำก๊าซรูปตัวยู

 


CE-425

ชุดกลั่น 29 GU Organic

ชุดกลั่นสำหรับสาธิตให้กับนักเรียนนักศึกษา เข้าใจเทคนิคการเตรียมเคมีอินทรีย์ สามารถพกพา ได้สะดวก บรรจุกล่องพร้อมโฟมกันกระแทก
ประกอบด้วย
1. คณโฑก้นกลม 50 มล.
2. คอนเดนเซอร์ไส้ตรง
3. ข้อต่อสามทาง
4. ข้อต่อปลายคอนเดนเซอร์
5. จุกปิด

 

 


 

ชุดกลั่น 27 GU OrganicCE-426

ชุดกลั่นสำหรับสาธิตให้กับนักเรียนนักศึกษา เข้าใจเทคนิคการเตรียมเคมีอินทรีย์ สามารถพกพา ได้สะดวก มีโฟมกันกระแทก ใช้งานอเนกประสงค์
ประกอบด้วย
1. คณโฑก้นกลม 50 มล.
2. คอนเดนเซอร์ไส้ตรง
3. ข้อต่อสามทาง
4. ข้อต่อปลายคอนเดนเซอร์
5. จุกปิด
6. ข้อต่อเทอร์โมมิเตอร์
7. เทอร์โมมิเตอร์
8. กรวยแยก 50 มล.
9. ท่อไอน้ำเข้า


 

ชุดกลั่น 34 GU Organic

ชุดกลั่นสำหรับสาธิตให้กับนักเรียนนักศึกษาเข้าใจเทคนิคการเตรียม เคมีอินทรีย์ ชุดนี้ได้รวมอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ครบ อีกทั้งยังเหมาะกับห้อง แล็บในอุตสาหกรรม

CE-427

ประกอบด้วย
1. คณโฑก้นกลม 50 มล.
2. คณโฑก้นกลม 100 มล.
3. คณโฑก้นกลม 250 มล.
4. คอนเดนเซอร์ไส้ตรง
5. ข้อต่อปลายคอนเดนเซอร์
6. จุกปิด 3 อัน
7. ข้อต่อสูญญากาศ
8. ข้อต่อสามทาง
9. ข้อต่อสี่ทาง
10. ข้อต่อลดขนาด
11. ขวดชมพู่ 250 มล.
12. ท่อไอน้ำเข้า
13. กรวยแยก 50 มล.
14. ข้อต่อเทอร์โมมิเตอร์

 

 

รหัสสินค้า รายการ ราคา
CE-425 ชุดกลั่น 29 GU Organic 1750
CE-426 ชุดกลั่น 27 GU Organic 2500
CE-427 ชุดกลั่น 34 GU Organic 4950
CE-431 ชุดกลั่นแอลกอฮอล์ (ขาตั้งครบชุด) 4900
CE-432 ชุดกลั่นลำดับส่วน (ขาตั้งครบชุด) 6900
CE-433 ชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหย (ขาตั้งครบชุด) 7250
CE-434 ชุดกลั่นด้วยไอน้ำ (ขาตั้งครบชุด) 6500
CE-435 ขวดชมพู่ 250 มล. (J24/29) 450
CE-436 ขวดชมพู่ 500 มล. (J24/29) 550
CE-437 ขวดชมพู่ 1000 มล. (J24/29) 930
CE-438 คณโฑก้นกลม 250 มล. (J24/29) 450
CE-439 คณโฑก้นกลม 500 มล. (J24/29) 535
CE-440 คณโฑก้นกลม 1000 มล. (J24/29) 850
CE-441 คณโฑก้นกลม สองคอ 250 มล. (J24/29 J19/26) 750
CE-442 คณโฑก้นกลม สองคอ 500 มล. (J24/29 J19/26) 900
CE-443 คณโฑก้นกลม สองคอ 1000 มล. (J24/29 J19/26) 1450
CE-444 คอนเดนเซอร์ ไส้ตรง (J24/29) 650
CE-445 คอนเดนเซอร์ ไส้กระเปาะ (J24/29) 1000
CE-446 คอนเดนเซอร์ ไส้เกลียว (J24/29) 1150
CE-447 คอลัมน์ กลั่นลำดับส่วน 2500
CE-448 ข้อต่อปลายคอนเดนเซอร์ (J24/29) 225
CE-449 ข้อต่อ 3 ทาง (J24/29) 430
CE-450 ชุดรองรับน้ำมันหอมระเหย 3000
CE-451 สตอปเปอร์ (J24/29) 350
CE-452 ข้อต่อเทอร์โมมิเตอร์ (J24/29) 260
CE-453 ปั๊มน้ำ สำหรับหล่อเย็นพร้อมสายยาง 350

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.