จำหน่าย สไลด์ถาวร กล้องจุลทรรศน์

จำหน่ายสไลด์ถาวร (สไลด์สำเร็จรูป) ใช้กับกล้องจุลทรรศน์ ตามรายการดังนี้


Slide2

รหัสสินค้า รายการ ราคา
MS-901 ชุดสไลด์สำเร็จรูป 10 แผ่น/ชุด (พร้อมกล่อง) 600 บาท / ชุด
MS-902 ชุดสไลด์สำเร็จรูป 25 แผ่น/ชุด (พร้อมกล่อง) 1,450 บาท / ชุด
MS-903 ชุดสไลด์สำเร็จรูป 50 แผ่น/ชุด (พร้อมกล่อง) 2,800 บาท / ชุด
MS-904 สไลด์แสดงการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสของพืช 60 บาท / แผ่น
MS-905 สไลด์แสดงการแบ่งเซลล์ แบบไมโอซีสของพืช 60 บาท / แผ่น
MS-906 สไลด์ใบพืชเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามยาว) 60 บาท / แผ่น
MS-907 สไลด์ใบพืชเลี้ยงคู่ (ตัดตามยาว) 60 บาท / แผ่น
MS-908 สไลด์ใบพืชเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามขวาง) 60 บาท / แผ่น
MS-909 สไลด์ใบพืชเลี้ยงคู่ (ตัดตามขวาง) 60 บาท / แผ่น
MS-910 สไลด์ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามยาว) 60 บาท / แผ่น
MS-911 สไลด์ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ (ตัดตามยาว) 60 บาท / แผ่น
MS-912 สไลด์ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามขวาง) 60 บาท / แผ่น
MS-913 สไลด์ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ (ตัดตามขวาง) 60 บาท / แผ่น
MS-914 สไลด์รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามยาว) 60 บาท / แผ่น
MS-915 สไลด์รากพืชใบเลี้ยงคู่ (ตัดตามยาว) 60 บาท / แผ่น
MS-916 สไลด์รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ตัดตามขวาง) 60 บาท / แผ่น
MS-917 สไลด์รากพืชใบเลี้ยงคู่ (ตัดตามขวาง) 60 บาท / แผ่น
MS-918 สไลด์เมล็ดพืช (ตัดตามยาว) 60 บาท / แผ่น
MS-919 สไลด์ท่อลำเลียงน้ำพืช (ไซเลม) 60 บาท / แผ่น
MS-920 สไลด์ท่อลำเลียงอาหารพืช (โฟลเอม) 60 บาท / แผ่น
MS-921 สไลด์เซลล์เยื่อหอม 60 บาท / แผ่น
MS-922 สไลด์เซลล์ปลายรากหอม 60 บาท / แผ่น
MS-923 สไลด์การงอกละอองเกสร 60 บาท / แผ่น
MS-924 สไลด์ละอองเกสร 60 บาท / แผ่น
MS-925 สไลด์อับละอองเกสร 60 บาท / แผ่น
MS-926 สไลด์ต้นกาบหอยแครงแสดงปากใบ 60 บาท / แผ่น
MS-927 สไลด์เซลล์สาหร่ายหางกระรอก 60 บาท / แผ่น
MS-928 สไลด์เซลล์พาเรงคิมา 60 บาท / แผ่น
MS-929 สไลด์เซลล์คอลเลงคิมา 60 บาท / แผ่น
MS-930 สไลด์เซลล์สเกลอเรงคิมา 60 บาท / แผ่น
MS-931 สไลด์ไดอะตอมรวม 60 บาท / แผ่น
MS-933 สไลด์สาหร่ายสีเขียว 60 บาท / แผ่น
MS-935 สไลด์สาหร่ายสไปรูลิน่า 60 บาท / แผ่น
MS-936 สไลด์นอสตอก 60 บาท / แผ่น
MS-937 สไลด์สาหร่ายวอลวอกซ์ 60 บาท / แผ่น
MS-938 สไลด์สาหร่ายสไปโรไจรา (เทาน้ำ) 60 บาท / แผ่น
MS-939 สไลด์สาหร่ายคลอเรลลา 60 บาท / แผ่น
MS-940 สไลด์แพลงก์ตอนพืช ซีนเดสมัส 60 บาท / แผ่น
MS-941 สไลด์เชื้ออสุจิคน 60 บาท / แผ่น
MS-942 สไลด์เยื่อบุผิว 60 บาท / แผ่น
MS-943 สไลด์เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม 60 บาท / แผ่น
MS-944 สไลด์เม็ดเลือดมนุษย์ 60 บาท / แผ่น
MS-945 สไลด์เซลล์ประสาทไขสันหลัง 60 บาท / แผ่น
MS-970 สไลด์ตัดขวางหลอดเลือด 60 บาท / แผ่น
MS-971 สไลด์กล้ามเนื้อหัวใจ 60 บาท / แผ่น
MS-972 สไลด์ตัดขวางกล้ามเนื้อเรียบ 60 บาท / แผ่น
MS-973 สไลด์ตัดขวางไส้เดือนดิน 60 บาท / แผ่น
MS-946 สไลด์แสดงการแบ่งเซลล์ แบบไมโทซีสของสัตว์ 60 บาท / แผ่น
MS-947 สไลด์แสดงการแบ่งเซลล์ แบบไมโอซีสของสัตว์ 60 บาท / แผ่น
MS-948 สไลด์โครโมโซม 60 บาท / แผ่น
MS-975 สไลด์เซลล์เอมบริโอกบระยะแรก 60 บาท / แผ่น
MS-976 สไลด์ระบบพลาสตูลาของกบ 60 บาท / แผ่น
MS-950 สไลด์เม็ดเลือดกบ 60 บาท / แผ่น
MS-952 สไลด์แสดงชิ้นส่วนขาผึ้ง 60 บาท / แผ่น
MS-953 สไลด์แสดงชิ้นส่วนปากผึ้ง 60 บาท / แผ่น
MS-954 สไลด์ตารวมของแมลง 60 บาท / แผ่น
MS-977 สไลด์แบคทีเรียรูปเกลียว 60 บาท / แผ่น
MS-978 สไลด์แบคทีเรียรูปท่อน 60 บาท / แผ่น
MS-979 สไลด์แบคทีเรียรูปกลม 60 บาท / แผ่น
MS-955 สไลด์แบคทีเรียรวม 60 บาท / แผ่น
MS-967 สไลด์สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (ไซยาโนแบคทีเรีย) 60 บาท / แผ่น
MS-956 สไลด์ยีสต์ 60 บาท / แผ่น
MS-957 สไลด์ราเพนนิซิเลียม 60 บาท / แผ่น
MS-958 สไลด์พารามีเซียม 60 บาท / แผ่น
MS-959 สไลด์ไฮดร้า 60 บาท / แผ่น
MS-960 สไลด์การแตกหน่อไฮดร้า 60 บาท / แผ่น
MS-983 สไลด์เซลล์สืบพันธุ์ฟองน้ำ 60 บาท / แผ่น
MS-961 สไลด์พลานาเรีย 60 บาท / แผ่น
MS-962 สไลด์อะมีบ้า 60 บาท / แผ่น
MS-963 สไลด์ยูกีนา 60 บาท / แผ่น
MS-850 สไลด์ไรน้ำ 60 บาท / แผ่น
MS-851 สไลด์แสดงวงปี 60 บาท / แผ่น
MS-852 สไลด์ใบเฟิร์น 60 บาท / แผ่น
MS-853 สไลด์ต่อมรากผม 60 บาท / แผ่น
MS-854 สไลด์ต่อมเหงื่อ 60 บาท / แผ่น
MS-855 สไลด์เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 60 บาท / แผ่น
MS-856 สไลด์เซลล์กล้ามเนื้อลาย 60 บาท / แผ่น
MS-857 สไลด์ประสาทสั่งการ 60 บาท / แผ่น
MS-858 สไลด์เซลล์ผนังกระเพาะอาหาร 60 บาท / แผ่น
MS-859 สไลด์เซลล์ลำไส้เล็ก 60 บาท / แผ่น
MS-860 สไลด์ภาคตัดเซลล์เห็ด 60 บาท / แผ่น
MS-861 สไลด์ปลิง 60 บาท / แผ่น
MS-862 สไลด์เกล็ดปลา 60 บาท / แผ่น
MS-863 สไลด์แมลงวัน 60 บาท / แผ่น
MS-864 เหงือกปลาน้ำจืด 60 บาท / แผ่น
MS-865 สไลด์ผิวหนังกบ 60 บาท / แผ่น
MS-866 สไลด์ลูกน้ำ 60 บาท / แผ่น
MS-867 สไลด์ขนนก 60 บาท / แผ่น
MS-868 สไลด์มด 60 บาท / แผ่น
MS-869 สไลด์แสดงพยาธิไส้เดือน (เพศผู้) 60 บาท / แผ่น
MS-870 สไลด์แสดงพยาธิไส้เดือน (เพศเมีย) 60 บาท / แผ่น
MS-871 สไลด์แสดงอวัยวะบริเวณปากยุง 60 บาท / แผ่น
MS-872 สไลด์แสดงลักษณะสัตว์กลุ่มไมเรียโพดา 60 บาท / แผ่น
MS-873 สไลด์แมลงวี่ (เพศเมีย) 60 บาท / แผ่น
MS-874 สไลด์แมลงวี่ (เพศผู้) 60 บาท / แผ่น
MS-875 สไลด์ภาคตัดปอดนก 60 บาท / แผ่น
MS-876 สไลด์หางหนู (แสดงเนื้อเหยื่อแบบต่างๆ) 60 บาท / แผ่น

Slide

One thought on “จำหน่าย สไลด์ถาวร กล้องจุลทรรศน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.