รับผลิต จำหน่ายครุภัณฑ์ ห้องสมุด ตามสเปคงบ สพฐ.

โรงงานรับผลิตครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ และห้องสมุด ตามสเปคงบกระทรวงศึกษาธิการ และสเปคตามงบ สพฐ. กำหนด ราคาพิเศษ ส่วนลดสำหรับร้านค้าและบริษัท จัดส่งทั่วประเทศ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083-0494100 คุณธีรพงษ์

รายการสินค้า ตามสเปค งบ สพฐ.
ชั้นวางหนังสือแบบ แบบปาร์ติเคิลบอร์ด
ชั้นวางวารสาร
ตู้วางรองเท้า
ป้ายนิเทศ
เคาท์เตอร์บริการ ยืม-คืน พร้อมเก้าอี้
ตู้หนังสือ แบบปาร์ติเคิลบอร์ด
ตู้เก็บสื่อแบบปาร์ติเคิลบอร์ด
โต๊ะเอนกประสงค์
เก้าอี้เอนกประสงค์

 


 

ชั้นวางหนังสือแบบ แบบปาร์ติเคิลบอร์ด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป
2.มีขนาดความกว้าง ความลึก ความสูง ที่โรงเรียนกำหนดตามขนาดพื้นที่
3.ชั้นวางทำจากวัสดุไม้ / เหล็ก / ปาร์ติเคิลบอร์ด / วัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า


ชั้นวางวารสาร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป
2.มีขนาดความกว้าง ความลึก ความสูง ที่โรงเรียนกำหนดตามขนาดพื้นที่
3.ชั้นวางทำจากวัสดุไม้ / เหล็ก / ปาร์ติเคิลบอร์ด / วัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า
4.มีลักษณะติดตั้งอยู่กับที่หรือแบบหมุนรอบตัวได้หรือเป็นชั้นเอียงหรือแบบเอียง
5.ที่วางหนังสือพิมพ์ สามารถวางได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ


 

ตู้วางรองเท้า

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.เป็นตู้ไม้หรือปาร์ติเคิลบอร์ดหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า
2.ประตูบานเปิด 2 ข้างมีมือจับและมีจำนวนชั้นไม่น้อยกว่า 6 ชั้น
3.มีขนาดไม่น้อยกว่า 34 x 88.5 x 137 ซม.


 

ป้ายนิเทศ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.แผ่นป้ายมีขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 90 ซม. ความยาว 120 ซม. ความสูงรวมขาตั้ง 180 ซม.
2.ทำมาจากวัสดุไม้ / เหล็ก / ปาร์ติเคิลบอร์ด / วัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า
3.สามารถใช้ติดตั้งอยู่กับที่หรือล้อเลื่อนไปมาได้


 

เคาท์เตอร์บริการ ยืม-คืน พร้อมเก้าอี้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป
2.มีขนาดความกว้าง ความลึก ความสูง ที่โรงเรียนกำหนดตามขนาดพื้นที่
3.ทำจากวัสดุไม้ / เหล็ก / ปาร์ติเคิลบอร์ด / วัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า


 

ตู้หนังสือ แบบปาร์ติเคิลบอร์ด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป
2.มีขนาดความกว้าง ความลึก ความสูง ที่โรงเรียนกำหนดตามขนาดพื้นที่
3.โครงตู้และตัวตู้ทำจากวัสดุไม้ / เหล็ก / ปาร์ติเคิลบอร์ด /วัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า
4.มีลักษณะเป็นประตู มีมือจับ หรือบานเลื่อน แบบทึบหรือโปร่งแสง


 

ตู้เก็บสื่อแบบปาร์ติเคิลบอร์ด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.ให้จัดซื้อเป็นการทั่วไป
2.มีขนาดความกว้าง ความลึก ความสูง ที่โรงเรียนกำหนดตามขนาดพื้นที่
3.โครงตู้และตัวตู้ทำจากวัสดุไม้ / เหล็ก /ปาร์ติเคิลบอร์ด / วัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า


 

โต๊ะเอนกประสงค์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.พื้นโต๊ะ ทำมาจากไม้ เคลือบสีสวยงาม
2.โครงขาตั้งทำจากเหล็กพ่นสี มีน็อต ปรับระดับพื้น
3.มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 1,200 x 910 x 730 มม.
4.มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม้น้อยกว่า 1,500 x 910 x730 มม.


 

เก้าอี้เอนกประสงค์

รายละเอีดยคุณลักษณะเฉพาะ
1.เก้าอี้ ทำมาจากไม้ เคลือบสีสวยงาม
2.โครงขาตั้งทำจากเหล็กพ่นสี มีน๊อต ปรับระดับพื้น
3.มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 390 x 400 x 845 มม.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.