จำหน่าย กาลิเลโอ เทอร์โมมิเตอร์

ในสมัยก่อนการวัดค่าความร้อนยังเป็นเรื่องยาก กาลิเลโอจึงคิดค้นเครื่องมือหรืออุปกรณืที่ใช้ในการเปรียบเทียบความร้อนหรืออุณหภูมิขึ้นโดยอาศัยหลักการเรื่องความหนาแน่นของของเหลว และแรงลอยตัว

โดยปัจจุบันเรียกอุปกรณ์นั้นว่ากาลิเลโอ เทอร์โมมิเตอร์ โดยมีลักษณะเป็นหลอดแก้ว ภายในบรรจุของเหลว และกระเปราะของเหลว ต่างสีแสดงอุณหูมิต่างๆ โดยหากอุณหภูมิภายนอกต่ำลง กระเปาะด้านล่างจะค่อยๆลอยขึ้น ในทางตรวกันข้ามหากอุณหภูมิภายนอกสูงขึ้น กระเปราะจะค่อยๆจมลงด้านล่าง

G.Thermo

หลักพื้นฐานการทำงานของกาลิเลโอเทอร์โมมิเตอร์ มี 2 เรื่อง ได้แก่

1. เรื่องแรงลอยตัว (วัตถุในของเหลว)

– วัตถุจะลอย เมื่อวัตถุมีความหนาแน่น น้อยกว่าของเหลว

– วัตถุจะจม เมื่อวัตถุมีหนาแน่น มากกว่าของเหลว

X4769077-7

 

2. เรื่องอุณหภูมิและความหนาแน่น

– เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น วัตถุเกิดการขยายตัว ทำให้ความหนาแน่นลดลง

– เมื่ออุณหภูมิต่ำลง ทำให้ความหนาแน่นสูงขึ้น

โดยของเหลวในหลอดแก้วใช้ Inert Hydrocarbon ที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นตามอุณหภูมิ และของเหลวในลูกตุ้มมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นต่ำ

Thermometer

 

– รูปที่ 1 สามารถอ่านค่าได้ 32°C เนื่องจากตุ้มสีเขียวลอยอยู่ตรงกลาง

– รูปที่ 2 อ่านค่าได้ 29°C โดยการอ่านค่าเฉลี่ยจากตุ้มที่ลอยและตุ้มที่จบ (28°C และ 30°C)

– หากทุกลูกจม สามารถสรุปได้ว่าอุณหภูมิภายนอก สูงกว่า 34°C

– หากทุกลูกลอย สามารถสรุปได้ว่าอุณหภูมิภายนอก ต่ำกว่า 26°C

 

รหัสสินค้า รายการ รายละเอียด ราคา
SW-009 กาลิเลโอเทอร์โมมิเตอร์ 7 ลูก วัดได้ช่วง 24-36°C สูง 17 นิ้ว 950 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.